Criteria

Criteria van het innovatieproject

 

Het project wordt beoordeeld volgens onderstaande criteria: 

Innovatief karakter

Nieuw voor de organisatie

 

  • Het innovatiedoel is duidelijk, to-the-point en verifieerbaar. Het project is duidelijk gericht op een nieuw of vernieuwd product, proces, dienst of concept van het bedrijf.

 

  • Het project levert een relevante kennismeerwaarde op voor het bedrijf: nieuwe kennis en inzichten worden nagestreefd, zowel voor het bedrijf als voor het innovatiedoel.

 

  • De voorgestelde aanpak is duidelijk en consistent met het innovatiedoel.

 

Leerdoelstellingen

Beantwoordt aan de leerdoelstellingen van het project

 

  • Het project bevat duidelijke ontwikkel- en implementatieaspecten: ontwerpactiviteiten, prototyping, controleproeven, aanpassingen, ...

 

  • Het project laat de deelnemer toe om verschillende ondernemers- en communicatieskills te ontwikkelen of verbeteren.

 

  • Het project biedt de deelnemer de mogelijkheid om zijn netwerk uit te breiden.

 

 

 

Haalbaarheid

Haalbaar binnen het vastgestelde tijdsbestek

 

  • Het werkprogramma is ambitieus maar realistisch, logisch opgezet en heeft een haalbare timing.