Home

Deze site bevat momenteel nog verouderde informatie. In academiejaar 2021-2022 zal er wel een nieuwe editie van WingsPro plaatsvinden. Exacte data zijn nog niet gekend, maar de innovatiebootcamps zullen doorgaan in het najaar van 2021. Indien u al vragen heeft, kan u altijd contact opnemen met programmacoördinator Céline Aerts.


WingsPro

 

Als ingenieur ga je steeds op zoek naar opportuniteiten om processen te optimaliseren of problemen op te lossen. Hoe zet je echter een innovatief idee om in een succesvol product, business unit of eigen onderneming? Heb jij ook zo'n idee, maar mis je de vaardigheden, kennis of het professionele klankbord om dit te valoriseren?

 

WingsPro biedt je de mogelijkheid om je eigen project uit te werken, je kennis rond innovatieprocessen bij te werken en je blik te verruimen met professionele coaching. 

 

WingsPro Innovatiebootcamps

 

Wil je op korte tijd en hands-on leren om zelf innovatieve projecten te kunnen realiseren?  De WingsPro Innovatiebootcamps bieden de mogelijkheid om opportuniteiten te ontdekken en innovatieve ideeën niet enkel technisch, maar ook op businessvlak uit te werken. Dit aan de hand van inspirerende sessies en interactieve workshops van academische specialisten met ervaring in de industrie of het ondernemerschap. 

Bootcamp 1 (Gent, 13-14 september)

"From Problem to Solution"

 

 • Probleemdefinitie: Welk probleem wil mijn innovatie oplossen?
 • Business Model Canvas en Value Proposition canvas: Een introductie
 • Lean Start-up methode: Hoe organiseer ik mijn innovatieproces zodat mijn innovatie beantwoordt aan de noden van de markt?
 • User Centered Innovation: Welke stakeholders help ik met mijn innovatie en wat is voor hen belangrijk?


Trainers: Kris Vander Velpen, Jelle Saldien & Pieter Vandekerkhof

Bootcamp 2 (Hasselt, 18-19 oktober)

"From Solution to Model"

 

 • Business Model Canvas en Value Proposition Canvas: Doesessie voor je eigen project en hoe krijg ik eerlijke en bruikbare feedback van de markt? 
 • Budgettering: Hoe hou je het financiële overzicht op je project en plan je je budget strategisch in?
Trainers: Pieter Vandekerkhof, Jelle Schepers & Ludo Poelaert

Bootcamp 3 (Leuven, 17-18 januari)

"From Model to Market"

 

 • Business Model Canvas en Value Proposition Canvas: Conclusie en presentatie
 • Overtuigingstechnieken en Pitching:
 • Publieksanalyse: Wat weet mijn publiek over mij en mijn project? Wat zijn hun ideeën en gevoelens hierover en wat zijn hun acties hierbij?
 • Welke informatie is belangrijk voor welke doelgroep?
 • Workshop pitchingTrainers: Pieter Vandekerkhof & Marc Van Aken

Je kan zelf beslissen om de volledige bootcamps te volgen, of enkel bepaalde sessies. 

Interuniversitair programma

 

WingsPro is een gezamenlijk initiatief van faculteiten van de vijf Vlaamse universiteiten die ingenieursopleidingen aanbieden. Als universiteiten willen we inzetten op levenslang leren en ingenieurs de kans geven zich bij te scholen doorheen de loopbaan. Vanuit de ervaring met innovatieprojecten binnen het Postgraduaat Innoverend Ondernemen willen we innovatiecompetenties stimuleren bij ingenieurs met werkervaring. Het programma geniet de steun van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

 

Met de steun van