Leerdoelstellingen

Leerdoelstellingen WingsPro

De evaluatie van de opleiding gebeurt aan de hand van volgende leerdoelstellingen:

Contextualisering van een innovatief project

Een innovatief project in een economische en sociale context leren plaatsen (stakeholders in kaart brengen, user centered innovation,…)

Een innovatief project in een maatschappelijke context leren plaatsen

Projecten adapteren op basis van de bevindingen van de contextualisering

Valoriseren van een innovatief project

Een technologisch product realiseren dat voldoet aan de eisen (ontwerp, prototype, verificatie, adaptatie)

Verdiepen in nieuwe technologieën om de technologische valorisatie te optimaliseren

Een businessplan leren opstellen met het oog op een duurzame realisatie

Een ondernemende attitude aannemen

Proactief handelen

Creatief omgaan met opportuniteiten en obstakels en het leren beoordelen en nemen van (redelijke) risico’s

 Visie en strategie ontwikkelen voor een project (unique selling point)

Communiceren

Stake-holders leren overtuigen van je idee, project en eindresultaat

Doelgericht en efficiënt communiceren, afgestemd op het doelpubliek (collega’s, leidinggevenden, (potentiële) gebruikers, (potentiële) investeerders, etc.)

Een divers netwerk leren opbouwen, onderhouden en inschakelen