Programma

Programma


Het volledige programma van WingsPro bestaat uit een eigen innovatieproject, drie innovatiebootcamps en optioneel een (bio)technologische verdiepingsmodule. Naargelang je eigen wensen en verwachtingen, kan je je programma zelf samenstellen. 


Zo kan je kiezen om het volledige programma te volgen, enkel de innovatiebootcamps of enkel bepaalde sessies. 


INNOVATIEPROJECT

De corebusiness van WingsPro is het innovatieproject: je werkt je eigen idee uit tot een gevaloriseerd product, dienst of proces. Alle aangereikte kennis en vaardigheden zet je dus meteen om in de praktijk. Er zijn twee soorten innovatieprojecten:

 

In-company

 

Bij het in-company innovatieproject ligt de nadruk op intrapreneurship. Je werkt je project uit bij je werkgever doorheen het programma.

Dit kan gaan om een nieuw product, een nieuwe businesslijn of zelfs een eigen spin-off. Je coach heeft zelf ervaring met innovatie binnen een bedrijfscontext. Hier vind je de criteria voor een in-company project

Start-up

 

Het doel van het start-up innovatieproject is de opstart van een eigen onderneming. Doorheen de opleiding werk je je eigen businessplan uit, opgebouwd rond een innovatief technisch product of dienst. Je wordt gecoacht door iemand die zelf ervaring heeft met ondernemerschap. 

Je krijgt een persoonlijke innovatiecoach die je helpt om van je innovatieproject een succes te maken:

 • Je coach is je klankbord en geeft feedback op je doelstellingen, evolutie en toekomstplannen
 • Je coach leert je breder kijken, denkt met je mee en evalueert je project
 • Je coach maakt je wegwijs in bestaande relevante netwerken. Je leert je eigen netwerk op te zetten, te onderhouden en in te zetten voor eigen businessopportuniteiten. 

INNOVATIEBOOTCAMPS

 

Er worden doorheen de opleiding 3 innovatiebootcamps georganiseerd waarin je concrete kennis en tools krijgt aangereikt om je innovatieproject te ondersteunen. De sessies volgen de chronologische logica van je project. Tijdens de bootcamps werk je bovendien samen met je medecursisten en leer je van elkaars ervaringen. De opleiding wordt afgesloten met met een collectieve pitchingdag waarin iedereen zijn innovatieproject voorstelt, gekoppeld aan een netwerkmoment. 

 

De sessies worden verzorgd door universitaire specialisten in het desbetreffende domein. Naast academische expertise hebben ze aantoonbare ervaring in de industrie of het ondernemerschap.

Bootcamp 1 

"From Problem to Solution"

 

 • Probleemdefinitie: Welk probleem wil mijn innovatie oplossen?
 • Business Model Canvas en Value Proposition Canvas: Een introductie
 • Lean Start-up methode: Hoe organiseer ik mijn innovatieproces zodat mijn innovatie beantwoordt aan de noden van de markt?
 • User Centered Innovation: Welke stakeholders help ik met mijn innovatie en wat is voor hen belangrijk?

Bootcamp 2 

"From Solution to Model"

 

 • Business Model Canvas en Value Proposition Canvas: Doesessie voor je eigen project en hoe krijg ik eerlijke en bruikbare feedback van de markt? 
 • Financieel plan: Hoe hou je het financiële overzicht op je project en plan je je budget strategisch in?

Bootcamp 3 

"From Model to Market"

 

 • Business Model Canvas en Value Proposition Canvas: Conclusie en presentatie
 • Overtuigingstechnieken en Pitching:
 • Publieksanalyse: Wat weet mijn publiek over mij en mijn project? Wat zijn hun ideeën en gevoelens hierover en wat zijn hun acties hierbij?
 • Welke informatie is belangrijk voor welke doelgroep?
 • Workshop pitching

De sessies van de innovatiebootcamps zijn ook afzonderlijk te volgen. Meer info hierover vind je hier.

TECHNOLOGISCHE KEUZEMODULE

 

Mis je bepaalde technologische kennis om van je innovatieproject een succes te maken?  Dan kan je samen met je coach op zoek gaan naar een gepaste technologische module uit het onderwijsaanbod van KU Leuven, UGent en UHasselt.