Criteria

Criteria van het innovatieproject

 

Het project wordt beoordeeld volgens onderstaande criteria: 

Innovatief karakter

Nieuw voor de organisatie

 

Het innovatiedoel is duidelijk, to-the-point en verifieerbaar. Het project is duidelijk gericht op een nieuw of vernieuwd product, proces, dienst of concept van het bedrijf.

 

Het project levert een relevante kennismeerwaarde op voor het bedrijf: nieuwe kennis en inzichten worden nagestreefd, zowel voor het bedrijf als voor het innovatiedoel.

 

De voorgestelde aanpak is duidelijk en consistent met het innovatiedoel.

 

Leerdoelstellingen

Beantwoordt aan de leerdoelstellingen van het project

 

Het project bevat duidelijke ontwikkel- en implementatieaspecten: ontwerpactiviteiten, prototyping, controleproeven, aanpassingen, ...

 

Het project laat de deelnemer toe om verschillende ondernemers- en communicatieskills te ontwikkelen of verbeteren.

 

Het project biedt de deelnemer de mogelijkheid om zijn netwerk uit te breiden.

 

 

 

Haalbaarheid

Haalbaar binnen het vastgestelde tijdsbestek

 

Het werkprogramma is ambitieus maar realistisch, logisch opgezet en heeft een haalbare timing.